பூர்ணகும்பம் [சிறுகதை]

அவ்வாறுதான் நான் கும்பத்தின் மூன்று விதிகளைக் கற்றுக்கொண்டேன்.

  1. கும்பத்தைப்போலவே, ரோபாட்டுகள் நீர் ஒழுகிச் செல்வதுபோல் சீராக நகர வேண்டும். தேவையான இடத்துக்கு விரைவாகச் சென்று செயலைத் திறம்பட நிறைவேற்ற வேண்டும்.
  2. கும்பத்தைப்போலவே, ரோபாட்டுகள் உரசலில்லாது பொருந்த வேண்டும். ஒரு ‘பாட்டை இன்னொரு செயலுக்கு மாற்றி வடிவமைத்தாலும் அந்த ‘பாட் அங்கே உடனே தன்னைப் பொருத்திக்கொள்ளும்படியாக நெகிழ்வாக வடிவமைக்கப்படவேண்டும்.
  3. கும்பத்தைப்போலவே, ரோபாட்டுகள் மொத்த அமைப்பையும் தாங்கி நிற்கும் வல்லமை கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒரு நிறுவனத்திலோ வீட்டிலோ பொது இடத்திலோ, ஒரு ரோபாட் என்பது தனியன் அல்ல. அங்கே செயல்படும் அத்தனை ரோபாட்களின் ஒரு பகுதி. அவை கூட்டாகவே செயலாற்றுகின்றன. ஆகவே ஒவ்வொரு ரோபாட்டும் அந்த மொத்த அமைப்பையும் தாங்கி நிற்கும்படி வடிவமைக்கப்படவேண்டும்.

[வாசிக்க]

நன்றி – அரூ இதழ்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s